Simposi Internacional d’Interdisciplinarietat en les Humanitats

La Universitat Jaume I de Castelló organitza la primera edició del Simposi Internacional d’Interdisciplinarietat en les Humanitats, que tindrà lloc el 23 de maig del 2024. A mesura que el segle XXI avança, les complexitats del món actual exigeixen una aproximació integral a la comprensió de les qüestions humanes. Així, aquest simposi emergeix com un fòrum dinàmic on acadèmics, investigadors i professionals provinents de diversos camps dialoguen i col·laboren per transcendir les fronteres disciplinàries que sovint han limitat la comprensió profunda dels assumptes humans.

La importància de la transversalitat en els estudis humanístics es fa evident en la capacitat d’aquesta aproximació per abordar problemàtiques des de múltiples perspectives, enriquint així les interpretacions i les solucions possibles. Mitjançant aquesta intersecció d’idees i metodologies, el simposi pretén fomentar la creació d’un terreny comú on les humanitats es converteixen en un mosaic vibrant de coneixement que pot donar resposta als reptes emergents de la societat contemporània. En aquest espai, la transversalitat no només és una elecció intel·lectual, sinó una necessitat per aprofundir en la comprensió dels complexos teixits que conformen la condició humana en tota la seva diversitat.

ACTUALITZACIÓ: hem ampliat el termini fins al 15 de febrer.

Informació sobre la inscripció

Primera circular:

Segona circular:

Comité organizador

 • Adéla Koťátková
 • Diana Nastasescu

Comité científico

 • Adolf Piquer (Universitat Jaume I)
 • Dominic Keown (University of Cambridge)
 • Manel Pérez Saldanya (Universitat de València)
 • Vicent Montalt (Universitat Jaume I – Institut Interuniversitari López Piñero)
 • Agnieszka Kłosińska-Nachin (Uniwersytet Łódzki)
 • Petr Čermák (Karlova Univerzita)
 • Josep Roderic Guzmán Pitarch (Universitat Jaume I)
 • Alma Mejía González (Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa)
 • Irene Mira (Universitat d’Alacant)
 • Àlex Martín Escribà (Universidad de Salamanca)
 • Ewa Kobyłecka-Piwońska (Uniwersytet Łódzki)

La Universitat Jaume I de Castelló organiza la primera edición del Simposi Internacional d’Interdisciplinarietat en les Humanitats, que tendrá lugar el 23 de mayo del 2024. A medida que el siglo XXI avanza, las complejidades del mundo actual exigen una aproximación integral a la comprensión de las cuestiones humanas. Así, este simposio emerge como un fórum dinámico donde académicos, investigadores y profesionales provenientes de diversos campos dialoguen y colaboren para trascender las fronteras disciplinarias que a menudo han limitado la comprensión profunda de los asuntos humanos.

La importancia de la transversalidad en los estudios humanísticos se hace evidente en la capacidad de esta aproximación para abordar las problemáticas desde múltiples perspectivas, enriqueciendo así las interpretaciones y las soluciones posibles. Mediante esta intersección de ideas y metodologías, el simposio pretende fomentar la creación de un terreno común donde las humanidades se conviertan en un mosaico vibrante de conocimiento que puede dar respuesta a los retos emergentes de la sociedad contemporánea. En este espacio, la transversalidad no solo es una elección intelectual, sino una necesidad para profundizar en la comprensión de los complejos tejidos que conforman la condición humana en toda su diversidad.

ACTUALIZACIÓN: hemos ampliado el plazo hasta el 15 de febrero.

Información sobre la inscripción

Primera circular:

Segunda circular:

Comité organizador

 • Adéla Koťátková
 • Diana Nastasescu

Comité científico

 • Adolf Piquer (Universitat Jaume I)
 • Dominic Keown (University of Cambridge)
 • Manel Pérez Saldanya (Universitat de València)
 • Vicent Montalt (Universitat Jaume I – Institut Interuniversitari López Piñero)
 • Agnieszka Kłosińska-Nachin (Uniwersytet Łódzki)
 • Petr Čermák (Karlova Univerzita)
 • Josep Roderic Guzmán Pitarch (Universitat Jaume I)
 • Alma Mejía González (Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa)
 • Irene Mira (Universitat d’Alacant)
 • Àlex Martín Escribà (Universidad de Salamanca)
 • Ewa Kobyłecka-Piwońska (Uniwersytet Łódzki)